Když se letos v srpnu mělo hlasovat o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu vůbec jsem nevěřil, že je to reálné. Vsadil jsem se se svým kamarádem Jirkou, že bude-li rozpuštění skutečně odhlasováno, budu muset repovat. Absurdnější trest ho mohl jen těžko napadnout. Sázku jsem prohrál, a výsledek posuďte sami...

shlédnout video

Uplynulá dvě desetiletí jsem pracoval převážně pro železniční odboráře ve snaze zajistit pro ně co nejkvalitnější pracovní podmínky, a snažil jsem se co nejlépe prodávat zaměstnavatelům jejich práci. Několikrát jsme se vzepřeli nejen zaměstnavatelům ale i vládě prostřednictvím několika stávek, které jsme organizovali a které jsme vedli proti špatnému hospodaření a rozkrádání železnice a mnohdy i za celé skupiny občanů, kteří se železnicí neměli nic společného. Několikrát se nám podařilo změnit či upravit řadu zákonů, které platí dodnes. Veškerá má snaha a snaha všech odborářů však měla vliv pouze na „kosmetické“ změny v politice.

Totální úpadek morálky představitelů našeho státu a neúnosné dopady rozhodnutí politiků na občany této země mne přesvědčily o tom, že „kosmetické“ změny politiky zvenčí nestačí, že je nutné politiku měnit zevnitř a od základu.

Mé přátelství a většinová názorová shoda s Milošem Zemanem jsou příčinou mého vstupu do strany SPOZ, kde je pro mě snadné se ztotožnit s jejími prioritami - přímé volby na všech úrovních, lidová hlasování (referenda) o všech zásadních otázkách týkající se občanů na všech úrovních a pro budoucí dobu naprosto nezbytný prvek – prokázání původu příjmů a majetku a zabavení všeho majetku získaného nelegálním způsobem.