Kraj získal peníze na povodňové škody na silnicích

(19. 7. 2013)

Kraj získal peníze na povodňové škody na silnicích

Částku 122 milionů korun získal Pardubický kraj na odstraňování povodňových škod na silnicích. Smlouvu o poskytnutí těchto finančních prostředků podepsali zástupci Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického a Státního fondu dopravní infrastruktury.

Přestože Pardubický kraj červnové povodně nezasáhly v tak velkém měřítku jako jiné regiony České republiky, stačila velká voda na silnicích napáchat stamilionové škody. Nejvíce byly postiženy nejen kryty vozovek, ale především mosty a opěrné zdi a také podloží silnic. Na odstranění těchto škod nyní Pardubický získal dotaci ze státního rozpočtu. Smlouvu o ní podepsali náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec a řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček.

„Všichni jsme mohli sledovat, že regionální říčky, které mnohdy působí jen jako potoky, se tolik rozvodnily, že způsobily velké škody na vozovkách, podmáčely silniční spodky apod. Museli jsme provést desítky uzávěrek silnic zejména v okolí Chrudimky a také v některých částech na Pardubicku. Z toho vyplývá i to, že právě okresy Chrudim a Pardubice byly postiženy nejvíce,“ shrnul situaci náměstek hejtmana Jaromír Dušek. Po důkladných prohlídkách a testech na silnicích byly škody na krajských silnicích vyčísleny na 122 milionů korun.

„Odstraňování povodňových škod bylo nastaveno tak, aby mohly být financovány opravy silnic až do jejich uvedení do normového stavu, tzn. že se to týká nejen financování oprav, ale někdy i investičních výdajů. V tento okamžik bude na kraj převedena záloha platba, následně po vyúčtování, který bychom rádi provedli na konci letošního roku, bude už jasná částka, kterou Pardubický kraj na opravy silnic využije,“ upřesnil ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček..