Tiché kryty mají za sebou první testy

(19. 7. 2013)

Tiché kryty mají za sebou první testy

Tiché kryty na frekventované silnici z centra Pardubic směrem na Hradec Králové jsou v provozu přibližně měsíc. Zkušenosti s jejich provozem jsou prozatím dobré. Shodli se na tom účastníci dílčího vyhodnocení stavby, kterou spolufinancoval Pardubický kraj a Státní fond dopravní infrastruktury.

Pokládka tichých krytů v úseku frekventované silnice od Wonkova mostu směrem k obchodním zónám Interspar a Globus a dále k napojení na silnici I. třídy na Hradec Králové byla pilotním projektem, který má odzkoušet vhodnost této technologie na silnicích. Vybraný úsek se svou dopravní zátěží blíží hodnotám silnice I. třídy, resp. ji překračuje. Denně tudy projede 20 tisíc automobilů, což je parametr dálnice. „To byl také jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli technologii pokládky tichých krytů vozovky vyzkoušet právě zde. Navíc silnice byla před rekonstrukcí a tak jsme vlastně spojili dva požadavky v jeden,“ vysvětluje náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek a dodává, že pokud se tiché kryty provozně i ekonomicky osvědčí, není důvod je nevyužít v jiných lokalitách Pardubického kraje.

Projekt spolufinancoval Pardubický kraj jako vlastník vozovky spolu se Státním fondem dopravní infrastruktury. Jednalo se o příspěvek z programu, který Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil na podporu nových technologií. „Pardubice jsou pilotní projekt jak využívat finanční prostředky, aby měly přínos nejen v dané lokalitě, ale aby omezovaly i další výdaje, v případě tichých krytů se dá ušetřit např. na hlukových stěnách, které nejsou potřeba. Tento úsek je modelový i v tom, že pokud se osvědčí, můžeme tuto technologii využívat také na dálnice či rychlostní silnice,“ říká ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Tomáš Čoček.

Účastníci pracovního setkání si modernizovaný úsek silnice projeli a shodli se, že po měsíci užívání se dá projekt hodnotit kladně. Ztišení jízdy je znatelné. „Bude zajímavé sledovat, jestli tato snížená hlučnost vydrží i v dalších letech provozu a jaké budou náklady na údržbu. Pokud se to osvědčí, je to cesta jak pokračovat dál,“ dodává Čoček.