Článek pro Českotřebovský zpravodaj o mé kandidatuře

Odborář Ing. Jaromír Dušek kandiduje do Senátu v našem obvodu za Zemanovce. Třebovákům píše:

Kdybych měl popsat cestu, která mě přivedla ke kandidatuře do Senátu, bylo by to krátké povídání. Ve dvaapadesátém jsem se narodil v Dolní Dobrouči v rodině bývalého sedláka, připraveného nejenom o veškerý majetek, ale i o střechu nad hlavou. Práce mého otce u železnice mě přivedla ke studiu na Střední průmyslové škole železniční v České Třebové. Po maturitě jsem vystřídal řadu železničních stanic a opět jsem se ocitl v České Třebové na zdejším nádraží s červenou čepicí na hlavě.

Po roce 1989 jsem, místo do té doby nemožného profesního postupu, zvolil práci v čele odborové organizace místní železniční stanice v nově založeném Odborovém sdružení železničářů. Tato práce pro železničáře mě přes různé funkce v tomto svazu dovedla v roce 1995 do čela tohoto odborového svazu. Po více než deseti letech v této funkci se mi podařilo vybudovat z OSŽ silnou, bohatou, vlivnou a respektovanou organizaci nejen v České republice, ale i v rámci Evropy. Po desetiletí se nám dařilo čelit různým snahám o likvidaci železnice, která by postihla statisíce občanů České republiky. Podílel jsem se na přípravě a změnách řady zákonů, které dodnes slouží ku prospěchu celého státu.

Za roky ochrany železničářů jsem si vytvořil nejen řadu přátel, ale i celou řadu vlivných nepřátel. Ani hrozby, výhrůžky, ani pomluvy mě neodradily od snahy zabránit korupci, jakékoliv nespravedlnosti a bezpráví. Proto jednomu z mých přátel nedalo moc práce mě přesvědčit, abych jako nestraník kandidoval do Senátu za okres Ústí nad Orlicí, kde trvale žiju.

Jsem přesvědčen, že nejde-li Senát zrušit jako zbytečná instituce, je nutné jej maximálně využít ve prospěch regionu, za který je příslušný senátor zvolen. Vzorem je mi německá komora regionů, kde každý senátor prosazuje a obhajuje zájmy svého regionu a poskytuje servis starostům měst a obcí pro optimální využití všech zdrojů finančních prostředků k posilování a rozvoji regionu. Mým cílem je prosazení přímé demokracie, tj. přímá volba starostů, hejtmanů i prezidenta, referenda nejen na úrovni státu, ale i měst a obcí na veškerá závažná rozhodnutí. Je totiž téměř nemožné zkorumpovat většinu občanů města, obce, na rozdíl od několika zastupitelů či členů vlády. Chci přispět k lepšímu postavení našeho regionu v rámci republiky, ke spokojenému životu nás všech. Budu rád, když mi v tom svým hlasem pomůžete.

Zdroj: Českotřebovský deník 279/2010 (26.9.2010)